B E S L İ Y O R U M

Yükleniyor

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu Üyelik Sözleşmesi, YDA Bilgi Teknolojileri A.Ş.(“YDA”) ile “Üye/Kullanıcı” arasında; Üye/Kullanıcı’nın,YDA Bilgi Teknolojileri A.Ş.(“YDA”) tarafından geliştirilmiş ve yönetilmekte olanwww.besliyorum.com uzantılı İnternet sitesi üzerinden veya mobil cihazına kurduğu/kuracağı aplikasyondanwww.besliyorum.com("Site") üyeliği ve Site’de sunulan Hizmetlerden yararlanmasına ilişkin hüküm ve koşulların belirlenmesi amacı ile akdedilmiş olup her Site kullanıcısı, YDAile akdetmiş olduğu işbu Sözleşme hükümlerine uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Hizmetler
  1. Besliyorum.com kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda, akıllı TV sistemlerinde veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan sisteme üye işyerlerinden petshop hizmetleri ve buna ilişkin sair hizmetler sunar.
  2. YDA, Site’yi işletmekte olup, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.
  3. İşbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Taraflar arasında olup, Site’de yer alan ve yer alacak olan hizmetlere yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Üyeler ile Satıcılar arasındaki ilişki işbu Üyelik Sözleşmesi'nin kapsamına girmemektedir ve YDA, Üyeler ile Satıcılar arasındaki ilişkiden hiçbir suretle sorumlu değildir.
 2. Sözleşmenin Kurulması
  1. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin taraflar arasında kurulması ve Üye/Kullanıcı statüsünün kazanılması için, üyelik sayfasında talepe dilen bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması gerekmektedir. 
  2. Üye, Site’ye üye olurken vermiş olduğu bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyelik Sözleşmesi'ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.
  3. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.
  4. “Kullanıcı adı” e-posta adreslerinde olduğu gibi her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı farklı üyelere verilmez. “Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde, besliyorum.com tarafından talep üzerine kullanıcının besliyorum.com sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Besliyorum.com şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.Üye, Besliyorum.com’da oluşturulmuş her bir Kullanıcı adı için yalnızca bir adet e-posta tanımlanabileceğini, tanımlanan e-posta adresinin değiştirilemeyeceğini, yeni bir e-posta adresinin ancak Besliyorum.com üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlanabileceğini; bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde Besliyorum.com üyeliğinin sona erebileceğin, kabuli, beyan ve taahhüt eder.
  5. Üye, kullanıcı adı oluştururken tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, 3. kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
  6. Kullanıcılar, Besliyorum.com sistemi üzerinde verilen tüm siparişlerin, yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul ederler.

 

 1. Genel Hükümler
  1. Her kullanıcının besliyorum.com üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kullanıcı adını veya kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem besliyorum.com sistemine giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır. Kullanıcılar, diledikleri takdirde ilgili kullanıcı sözleşmelerini onaylamak kaydıyla Besliyorum.com sistemine giriş yaptıkları kullanıcı adı veya e-posta adresi ve şifre ile Besliyorum.com sistemine dâhil diğer sitelere de giriş yapabilirler.
  2. Besliyorum.com kullanıcılarını besliyorum.com’da kayıtlı adreslerinin bulunduğu bölgelerdeki ve sair şekilde yararlanabilecekleri promosyonlar ile Besliyorum.com sistemi dahilindeki yeni hizmet veya projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilecektir. Ayrıca Besliyorum.com kullanıcılarına sosyal medya kanalları dahil olmak üzere kullanıcıların Besliyorum.com sistemi ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir.
  3. Kullanıcıların belirlemiş oldukları besliyorum.com sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarası, siparişin daha çabuk ve doğru teslimi amacıyla siparişi teslim eden üye işyeri ile paylaşılacaktır.
  4. besliyorum.com, sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarasının siparişi teslim eden üye işyeri ile paylaşılmasından dolayı kullanıcı ve üye işyeri arasında ortaya çıkabilecek her türlü problemden veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.
  5. YDA, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde Üye'yi önceden bilgilendirmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.
  6. Besliyorum.com sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Besliyorum.com, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler besliyorum.com Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez ve kullanıcı bu hususu peşinen kabul etmiştir. 
  7. YDA’nınSite’deyer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca 'aracı hizmet sağlayıcı' ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca 'yer sağlayıcı' olması sebebiyle; Websitesi'nde yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış içeriğe ilişkin bir sorumluluğu bulunmamakta ve söz konusu içeriğin hukuka uygun olup olmadığını kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. YDA, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu içeriği dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Site’de yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle YDA’nın ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, YDA’ya ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.

 

 1. Üye/Kullanıcının Yükümlülükleri
  1. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  2. Üye, Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, Site’de belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Üye'nin Site dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
  3. Üye, Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, Site’de belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Üye'nin Site dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
  4. Üye, Site üzerinden herhangi bir Satıcı'dan yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı'nın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; YDA’nın bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını; dolayısıyla da kendisine karşı sadece Satıcı'nın yürürlükteki Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, yönetmelik ve sair ilgili mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Üye, Site’de sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden yalnızca Satıcı'nın sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.
  5. Üye, Site'ni herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, amacıyla kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  6. Üye, Besliyorum.com sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların Besliyorum.com’da gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  7. Üye, Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, diğer kullanıcıların Besliyorum.com sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
  8. Üue, Besliyorum.com sistemi veya ona bağlı olarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde YDA’nın veya ilgili kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde YDA’nın bu kullanıcının ilgili hizmetteki hesabını ya da hesabının kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve benzeri kısımlarını kapatma veya limitleme veya üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  9. Üye, kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
  10. Üye, Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
  11. Üye, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
  12. Üye, Besliyorum.com hizmetleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, Besliyorum.com sisteminin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Besliyorum.com'dan tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
  13. Üye, Besliyorum.com'dan izin almadan Besliyorum.com servislerini ticari veya reklam amacıyla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
  14. Üye, Besliyorum.com'un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini; kurallara aykırı davrandığı takdirde Besliyorum.com'un gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  15. Üye, Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
  16. Üye, başkalarına ait kişisel bilgileri kaydetmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
  17. Üye, online Ödeme Yöntemi ile ödeme yapılmadığı durumda sipariş teslimi sırasında hizmetin daha önceden kendilerine bildirilmiş olan ücretini seçilen ödeme aracıyla ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  18. YDA, Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür

 

 1. YDA’nın Yükümlülükleri
  1. Besliyorum.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
  2. Besliyorum.com güvenliği şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların Online Ödeme Yöntemi aracılığı ile ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin veya Online Ödeme Yöntemi kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı besliyorum.com’un kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
  3. Kullanıcı adı veya e-posta ile şifre besliyorum.com tarafından sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Besliyorum.com kullanıcı kayıt formunu eksiksiz doldurmuş üyelerin veya Besliyorum.com sistemine giriş yapan kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını münhasıran süresiz olarak engelleyebilecektir.
  4. Besliyorum.com, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.
  5. Besliyorum.com kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı besliyorum.com sorumlu tutulmayacaktır.
  6. Besliyorum.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.Besliyorum.com sistemindeki satışlar, üye işyeri menülerinin sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır.
  7. Besliyorum.com ilgili üye işyerinde bulunmayan ürünlerin kullanıcıya teslimini sağlayamayabilir. Ürünlerin Besliyorum.com sisteminde teşhir edilmesi bunların stokta bulunduğu anlamına gelmemektedir.
  8. Besliyorum.com kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin kullanıcı resimleri, panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya Besliyorum.com sistemi içinde Besliyorum.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak üzere internet sitesinden kaldırma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, Besliyorum.com'dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.
  9. Besliyorum.com sisteminde satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Besliyorum.com sistemindeki üye işyerlerine aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Besliyorum.com kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.
  10. Besliyorum.com sisteminde satışa sunulan ürünlerin içeriğine dair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair Besliyorum.com gerekli özeni gösterecektir ancak üye işyerlerinin sipariş içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan Besliyorum.com sorumlu değildir.
  11. Besliyorum.com, kullanıcının Besliyorum.com sistemi dışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Besliyorum.com'un sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.Besliyorum.com kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.
  12. Besliyorum.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.Besliyorum.com üye üye işyerlerinin sağladığı içerikten sorumlu değildir.
 2. Ödeme
  1. Besliyorum.com kullanıcıları Besliyorum.com sisteminden verdikleri siparişleri, Online Ödeme Yöntemi kullanarak banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri (örneğin PayPal) vasıtasıyla anında yapabileceklerdir.
  2. Sitemizi kullanımlarınızda tüm kredi kartı işlemleri ve onayları YDA’dan bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler YDA tarafından görülmez ve kaydedilmez).
  3. Online Ödeme Yöntemi ile yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura Besliyorum.com tarafından değil siparişi alan üye işyeri tarafından düzenlenir. Online Ödeme Yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde, Besliyorum.com, sipariş edilen ürünlere ilişkin bedelleri üye işyerlerinin nam ve hesabına Kullanıcılardan tahsil etmek için üye işyerleri tarafından münhasır olarak yetkilendirilmiştir. Kullanıcılar, Online Ödeme Yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde ödemeyi Besliyorum.com’a yapmakla ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olmaktadır. Besliyorum.com, sipariş edilen ürünlere ilişkin bedelleri üye işyerlerinin nam ve hesabına Kullanıcılardan tahsil etmek için münhasır olarak yetkilendirilmiştir. Kullanıcılar, ödemeyi online ödeme yöntemiyle yapmakla, üye işyerine ve Besliyorum.com'a karşı ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olmaktadırlar.

 

 1. Kişisel Veri
  1. Kullanıcı Besliyorum.com’a üye olurken Kullanıcı Sözleşmesini onaylamak ve üyelik sonrası Web Sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu YDA  ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, sipariş adres/adresleri, telefon numarası gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Veriler’in işlenmesi, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılması Kullanıcı ile Besliyorum.com arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Kişisel Veriler Besliyorum.com ve Besliyorum.com iştirakleri tarafından işbu sözleşmesel ilişki kapsamında ve Besliyorum.com ve iştiraklerinin sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir. Buna ek olarak Kullanıcılar Kişisel Verileri dışındaki sipariş bilgileri (sipariş verdikleri üye işyerilar, sipariş verilen ürün tipi, sipariş adedi, sipariş saati, sipariş verilen bölge gibi Web Sitesi (veya kullanılan benzeri mobil veya elektronik mecra) üzerindeki tüm davranışları, sipariş detayları gibi) ve benzeri verilerinin (“Veri/ler”) Besliyorum.com, Besliyorum.com iştirakleri ve iş ortakları tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve/veya anonimleştirilerek analizlerde 3. kişilerle hizmetin daha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların Besliyorum.com üzerinde çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.

 

 1. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
  1. Besliyorum.com markası ve logosu, besliyorum.com aplikasyounu/mobil uygulamasının ve internet sietsinin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak YDA tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile YDA’nın mülkiyetindedir.
  2. Üye, YDA’nın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını YDA’nın izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.
  3. Üye, Site’nin veya aplikasyounu/mobil uygulamasının bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda YDA’nın izni olmaksızın kullanamaz.
  4. Üye’nin, üçüncü kişilerin veya YDA’nın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, YDA’nın ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

 1. Mücbir Sebep
  1. Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya YDA’nın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") YDA’nın işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, YDA ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 

 1. Fesih
  1. İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya YDA tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Taraflardan her biri Üyelik Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedebilir. YDA üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.
  2. YDA, Üye'nin işbu Üyelik Sözleşmesi'nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir

 

 1. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği, Devir ve Temlik
  1. İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.
  2. İşbu Sözleşmenin uygulamasında YDA’nın Site, aplikasyon/mobil uygulamada yayımladığı prosedürler, gizlilik, kullanım koşulları gibi belgelerin hükümleri saklıdır.
  3. Üye, YDA’nın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi'ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir

 

 1. Delil Sözleşmesi
  1. Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda YDA’nın resmi defter, kayıt ve belgeleri ile ve YDA’nın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarınınbağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

 

 1. Tadil
  1. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünde tadil yapılması halinde YDA bu durumu Üye’ye, İşbuSsözleşme’nin 4.18. maddesinde yer aldığı şekilde bildirimde bulunacaktır.

 

 1. Uyuşmazlıkların Çözümü
  1. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İzmir Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 1. Yürürlük
  1. Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu, bütün olarak anladığı ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve elektronik ortamda onaylanmak suretiyle karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Besliyorum Mobil Uygulamaları

Besliyorum uygulamasını indirip denemek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz