B E S L İ Y O R U M

Yükleniyor

Site Kullanım Koşulları ve Genel Bilgilendirme

Kullanım Koşulları, İnternet Sitesini ve/veya aplikasyonu/mobil uygulamayı kullanımınıza ilişkin hüküm ve şartları düzenlemektedir www.besliyorum.com İnternet Sitesini ve/veya uygulamasını ziyaret etmekle; Siteyi ilk ziyaret ettiğiniz tarih itibariyle erişim ve kullanım yönteminize bakılmaksızın, burada yer alan hüküm ve koşulları okuduğunuzu, anladığınızı ve Kullanım Koşulları ile bağlı olmayı kabul ettiğinizi beyan etmektesiniz.

 1. Bu internet sitesine ve ayrıca uygulamasına girilmesi, sitenin ve uygulamanın ya da sitedeki/uygulamadaki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan YDA Bilgi Teknolojileri A.Ş.(YDA)  sorumlu değildir. YDA, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
 2. İnternet Sitesini, kullanıcı hesabı açmaksızın ve üye girişi yapmaksızın kullanmanız mümkündür; ancak, İnternet Sitesi üzerinden ya da aracılığıyla sunulan bazı özelliklere veya içeriğe erişim, kullanıcı hesabı açmanızı ve üye girişi yapmanızı gerekli kılabilir Kullanıcı hesabı bulunması durumunda, kullanıcı, hesabı üzerinden veya hesabı aracılığıyla ürün satın alımına, bilgiye ve diğer içeriğe erişebilir.
 3. YDA işbu site/uygulama ve site/uygulama uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.
 4. YDA, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
 5. Bu internet sitesi ve/veya uygulama YDA’nın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Üçüncü kişilere ait siteler tamamen YDA’dan bağımsız hareket etmekte olup; İnternet Sitesinde bu tür sitelere link verilmesi, üçüncü kişiler ile YDA arasında herhangi bir ilişki bulunduğu, YDA’nın link verilen siteleri desteklediği, onayladığı veya tahkik ettiği anlamına gelmemektedir. YDA, link verilen sitelerde yer alan reklam, materyal, ürün ve hizmetler de dahil hiçbir içeriğe dair garanti veya taahhüt vermemektedir.
 6. YDA’nın, İnternet Sitesi ve/veya uygulama dışında üçüncü kişilere ait internet sitelerinin işleyişi ve uygulamalarından sorumlu olmadığını ve bu sitelerden kaynaklanan veya siteler ile bağlantılı olarak ortaya çıkan hiçbir talep, şikâyet veya uyuşmazlığın YDA’ya karşı ileri sürülemeyeceğini açıkça kabul ve beyan etmektesiniz.
 7. YDA; bu internet sitesinin ve/veya uygulamanın genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki ve/veya uygulamadaki tüm bilgi, resim, YDA markası ve diğer markalar www.besliyorum.com alan adı, marka, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, API, fotoğraflar, sesler, müzikler, videolar, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyaller de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere İnternet Sitesi ile bağlantılı tüm İçeriğin veya İçeriğin kullanım hakkının ve/veya lisansın sahibi olup söz konusu İçerik fikri mülkiyet ve haksız rekabet hukuku ile korunmaktadır.
 8. Kullanıcı, Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere içeriği, hiçbir şekilde kopyalamamayı, değiştirmemeyi, kiralamamayı, ödünç vermemeyi, satmamayı, başka bir lisana çevirmemeyi, yeniden yayımlamamayı, başka bir bilgisayara yüklememeyi, postalamamayı, sunmamayıi dağıtmamayı, işlememeyi, istismar etmemeyi ve (fikir veya yazılım olarak) bunlardan faydalanarak eser meydana getirmemeyi kabul eder. YDA, işbu Kullanım Koşulları kapsamında, İçeriğe ve İçeriğin kullanıma ilişkin kullanıcıya herhangi bir hak tanımamaktadır. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. YDA’ ın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.
 9. Üyenin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece üye ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece üye değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.
 10. İşbu sözleşmenin hiçbir hükmü, YDA tarafından verilmiş bir garanti veya taahhüt şeklinde yorumlanamaz. YDA, internet sitesini ve/veya uygulamayı “olduğu gibi” ve “elverişli olduğu ölçüde” sunmakta olup, hukuken izin verilen ölçüde, internet sitesine ve/veya uygulamaya ve sitede ve/veya uygulamada yer alan içeriğe dair hiçbir garanti veya güvence sağlamamakta, zımnen de olsa internet sitesi ve/veya uygulama ve içeriğin elverişliliğini, devamlılığını, belirli bir amaca uygunluğunu, ihlal teşkil etmediğini, ticari elverişliliğini veya virüs ve diğer zararlı bilgisayar programlama rutinleri içermediğini garanti veya taahhüt etmemektedir
 11. YDA, kullanıcıya karşı, internet sitesinin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan veya bununla bağlantılı olan hiçbir özel, dolaylı, tesadüfi, cezalandırıcı, emsal veya yansıma zarardan ya da kâr, fırsat veya gelir kaybından dolayı, zarar olasılığından haberdar olduğu veya haberdar olması gerektiği durumlarda dahi, hiçbir hal ve şart altında akdi, haksız fiil niteliğinde, özen sorumluluğu veya diğer hiçbir hukuki sorumluluk düzenlemesine veya prensibine dayanılarak sorumlu tutulamaz.
 12. YDA zaman zaman bu koşulları güncelleme veya üzerlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. İnternet sitesinin kullanımı ve bu internet sitesi yoluyla ürünlerin satın alınmasına dair Sözleşmeler, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır.
 13. İnternet sitesinin kullanımından veya böyle bir Sözleşmeden doğan veya onunla alakalı herhangi bir anlaşmazlık, Türkiye mahkemelerinin yargı yetkisine tabidir Kullanım Koşullarından kaynaklanan veya Kullanım Koşulları ile bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm iddia, çekişme ve uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Besliyorum Mobil Uygulamaları

Besliyorum uygulamasını indirip denemek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz