B E S L İ Y O R U M

Yükleniyor

İade Koşulları

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1- SATICI: ‘’BESLİYORUM.COM’’ platformu vasıtasıyla  ürünlerini sergileyen, satışa sunan, sipariş olması halinde ürünlerini teslimata çıkartan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

1.2 –ALICI: ‘’BESLİYORUM.COM’’ platformu vasıtasıyla  satın alma gerçekleştiren kişiyi ifade eder.

MADDE 2- İADE HAKKI

(1)    Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

1.               a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda,tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

2.               b) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün

(1)  esas alınır.

(2)  Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.

(3)  Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

MADDE 3- İADE HAKKININ KULLANIMI

(1)  Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.

(2)  Cayma hakkının kullanılmasında tüketici bu sözleşmenin ekinde yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin bu formu doldurabilmesi veya cayma beyanını gönderebilmesi için internet sitesi üzerinden seçenek de sunabilir.

(3)  Telefonla yapılan satışlarda, satıcı veya sağlayıcı bu Yönetmeliğin ekinde yer alan formu en geç mal teslimine veya hizmet ifasına kadar tüketiciye göndermek zorundadır.

MADDE-4 CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI

(1)  (1)Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

1.               a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

2.               b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

3.               c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

(2)  Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallara ilişkin sözleşmeler.

(3)  Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayr i maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

(4)  Yukarıda belirtilen koşulları taşımayan ürün iadeleri kesinlikle kabul edilmeyecek ve yukarıda belirtilen koşullara uymayan Alıcı taleplerinin reddinden dolayı oluşacak veya oluştuğu iddia edilen herhangi bir zararda www.besliyorum.com sorumlu olmayacaktır.

MADDE-5 İADE KOŞULLARI

(1)  www.besliyorum.com iade işlemlerinde 4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu çerçevesinde hareket eder.

 (2)  4077 sayılı THHK kapsamında müşterinin iade/cayma hakkı ürünlerin teslim edilmesinden itibaren 14 gündür.

(3)  İade edilecek ürünlerin mutlaka ürün faturasının orijinali ile birlikte teslimi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılması halinde, fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ve ürünün/ürünlerin İşletme'ye ulaşmasını takip eden 7 iş günü içinde ürün bedeli müşteriye iade edilir. Ancak, müşteri tarafından fatura aslının gönderilmemesi halinde KDV ve varsa sair yasal kesintiler müşteriye iade edilemez.

Besliyorum Mobil Uygulamaları

Besliyorum uygulamasını indirip denemek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz